­

startfoto

Dit gedeelte van de website bevat clips van een video die we destijds in 1986 hebben gemaakt voor het congres "Halliwick in 86" op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het wetenschappelijk comité vroeg McMillan om zijn ideeën en uitspraken over het belang van een goede handling in de therapie te illustreren. Een collega en twee patiënten (partiële dwarslaesie en hemiplegie na infantiele CP) hebben als model gediend.

De tweede serie clips zijn van recentere datum en laten de mogelijkheden zien van de Water Specifieke Therapie. Er zijn voorbeelden van recatieve en coninue bewegingen, werken met tegenrotaties, hindernisbaan en meer. De clips zijn gemaakt in het revalidatiecentrum Klinik Valens in Zwitserland.

Copyright © Aquatic Rehabilitation Consultants
KVK 09200818

­